009_Dort_č.047_Dort_se_zvířátky a diamantovým dolem